Gaeilge 24

Ghlac daltaí agus foireann na scoile páirt i nGaeilge 24 i mbliana. Is feachtas é seo atá á reáchtáil ag Conradh na Gaeilge. An dushlán a bhí ann ná iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a úsáid ar feadh an lae. Bháin gach duine an sult as agus bhí an Ghaeilge le cloisteáil go hard timpeall na scoile.

The students and staff of the school took part in Gaeilge 24 this year. This is an initiative organised by Conradh na Gaeilge. The challenge given to everyone taking part was to make an effort to use their ‘cúpla focal’ for the day. Everyone really enjoyed the day and Irish was to be heard throughout the school.